De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-verklaring

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-verklaring

Een ISAE 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en heeft toegevoegde waarde voor serviceorganisaties en gebruikersorganisaties. Er is echter nog weinig bekend over welke elementen deze waarde precies beïnvloeden en in welke mate. Het meeste onderzoek is gericht op de aanbodzijde van…

Continue reading →