Implementatie van een in control statement

Implementatie van een in control statement

Met een in control statement kan een organisatie aantonen dat zij ‘in control’ is over haar besturende, primaire en ondersteunende processen. Een goede implementatie leidt tot reductie van de operationele kosten, betere prestaties en bevordert de transparantie naar bijvoorbeeld toezichthouders. Uit de praktijk blijkt dat…

Continue reading →