Tag archive for governance

Tien bouwstenen van het in control statement

Tien bouwstenen van het in control statement

Verschillende grote financiële schandalen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een behoefte aan meer transparantie over de governance. Tegelijkertijd hebben ze ook geleid tot meer wet- en regelgeving, voorschriften en codes. Ondernemingen die een In Control Statement willen afgeven hebben dan ook steeds vaker te…

Continue reading →

Risk Management in Financial Institutions

Risk Management in Financial Institutions

Author: Dr. J.H.M. van Grinsven; price: € 50,– Risk managers are under pressure to compete in a competitive environment while solidly honoring their professional obligations and navigating their business safely toward the future. Paramount to their success is the ability to identify, assess, formulate and…

Continue reading →

Governance Risk en Compliance

Governance Risk en Compliance

Vandaag de dag worden acroniemen en afkortingen te pas en te onpas gebruikt en weer vervangen, vaak nog voordat de betekenis ervan geheel duidelijk is geworden. Gedurende de afgelopen jaren is er een acroniem gemeengoed geworden die tegelijkertijd bevestiging en afwijzing, herkenning en verwarring teweeg…

Continue reading →

Lessen en uitdagingen in financiele systeem

Lessen en uitdagingen in financiele systeem

De snelle ontwikkeling van het mondiale financiële systeem gaat gepaard met groeistuipen. De huidige kredietcrisis is daar een voorbeeld van. In dit artikel bespreken we eerst kort wat er mis ging. Vervolgens gaan we in op een tweetal sociaaleconomische lessen: het belang van cliëntvertrouwen en…

Continue reading →