Financiele schade door grieppandemie

Financiele schade door grieppandemie

Heeft u als controller al uitgerekend wat de impact van nieuwe influenza A type H1Ni (Mexicaanse griep) is op het flnanciële resultaat? Hoewel de berichtgeving in de media vooral gericht is op de verspreiding van het virus, belicht recent onderzoek de mogelijke economische schade voor…

Continue reading →