RISK & COMPLIANCE

RisicomanagementWij helpen u met de verankering van risicomanagement en compliance in uw eigen organisatie zodat u kunt voldoen vanuit de vereisten vanuit de wet- en regelgeving. Wij kunnen u helpen met thema’s als:

Risk management

Financial risk, operational risk en IT risk zijn nauw verweven. Wij helpen u met deze onderwerpen door het opzetten, verbeteren en uitvoeren van het risk management en/of ondersteunen u met het invullen van de risk management functie.

Control optimalisatie

U heeft vaak een veelvoud aan frameworks en controls. Dit is niet effectief en zeker niet efficiënt. Wij helpen u met de optimalisatie en het implementeren van de controls. U kunt zich daardoor focussen op de key-controls.

Compliance

Voldoen aan de regels is niet altijd eenvoudig. Wij helpen u door de hoeveelheid van de regelgeving en reduceren de complexiteit tot een minimum. Ook ondersteunen wij u met het invullen van de compliance functie.

Uitgevoerde opdrachten:

 • Integrated control framework
 • Basel II / III
 • Stress Testen
 • Kredietrisico
 • Renterisico
 • Marktrisico
 • Operational Risk
 • Risk modeling
 • Economisch kapitaal
 • ICAAP / ILAAP
 • Bepalen kapitaalbuffers
 • Loss Event Registratie
 • Scenario Analyse
 • Risk & Control Self Assessements
 • Solvency II / ORSA
 • FIRM / FOCUS
 • Strategische risico’s
 • Risk appetite
 • Fraude

 

Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zoeken

Recente publicaties

Nieuws

Nieuws1

Wij helpen diverse cliënten met cyber security.

Nieuws2

Wij helpen diverse cliënten met de uitvoering van audits.

Nieuws3

Wij helpen diverse cliënten met de ISAE 3402 verklaring.

Uitdagingen

Slide1

Transformatie naar de Cloud.

Slide2

Integratie van technologieën.

Slide3

Vereenvoudigen interne beheersing.

Slide4

ISAE 3402 verklaring.

Slide5

Cyber security.