Artikelen - pagina 2

Minder rente door commissaris

Minder rente door commissaris

Hoe hoger de rating van een bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. In dit artikel bespreken de auteurs hoe banken bedrijven beoordelen bij kredietverstrekking en hoe controllers de kwaliteit van informatie aan de bank kunnen vergroten. Want betere informatie leidt tot een hogere rating. Maar…

Lees verder →

Tien bouwstenen van het in control statement

Tien bouwstenen van het in control statement

Verschillende grote financiële schandalen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een behoefte aan meer transparantie over de governance. Tegelijkertijd hebben ze ook geleid tot meer wet- en regelgeving, voorschriften en codes. Ondernemingen die een In Control Statement willen afgeven hebben dan ook steeds vaker te…

Lees verder →

Implementatie van een in control statement

Implementatie van een in control statement

Met een in control statement kan een organisatie aantonen dat zij ‘in control’ is over haar besturende, primaire en ondersteunende processen. Een goede implementatie leidt tot reductie van de operationele kosten, betere prestaties en bevordert de transparantie naar bijvoorbeeld toezichthouders. Uit de praktijk blijkt dat…

Lees verder →

Enterprise Risk Management is een menselijke zaak

Enterprise Risk Management is een menselijke zaak

In het interview wordt ingegaan op de vraag: hoe is enterprise risk management succesvol in te zetten? Het antwoord: Zorg voor een lange adem, oog voor de factor mens en realistische doelen. Grinsven, van.  Jürgen and Paape, Leen. Enterprise Risk Management is een menselijke zaak. In Media Planet:…

Lees verder →

Playing it safe

Playing it safe

Business Management sits down with a panel of experts to gain some insight into effective risk management strategies. Risk management is an essential part of the economic activities and economic development in organisations. There are three main factors that… Grinsven, van. Jürgen H. M. Playing…

Lees verder →

Combining probability distributions in operational risk management

Combining probability distributions in operational risk management

Abstract The major difficulties and challenges which financial institutions face are closely related to the estimation of their level of exposure to operational risk. In their efforts to estimate this level, they construct a probability distribution using expert judgment. In financial institutions however, no common…

Lees verder →

Financieel economische criminaliteit

Financieel economische criminaliteit

Het aantal economische delicten is de laatste jaren opzienbarend gestegen. Mede door de enorme kosten, recente afname van het vertrouwen in financiële dienstverleners, eisen van cliënten, de overheid en toezichthouders staat financieel economische criminaliteit hoog op de agenda van de besluitvormers. Het formuleren en naleven van een aanpak…

Lees verder →

Governance Risk en Compliance

Governance Risk en Compliance

Vandaag de dag worden acroniemen en afkortingen te pas en te onpas gebruikt en weer vervangen, vaak nog voordat de betekenis ervan geheel duidelijk is geworden. Gedurende de afgelopen jaren is er een acroniem gemeengoed geworden die tegelijkertijd bevestiging en afwijzing, herkenning en verwarring teweeg…

Lees verder →

Lessen en uitdagingen in financiele systeem

Lessen en uitdagingen in financiele systeem

De snelle ontwikkeling van het mondiale financiële systeem gaat gepaard met groeistuipen. De huidige kredietcrisis is daar een voorbeeld van. In dit artikel bespreken we eerst kort wat er mis ging. Vervolgens gaan we in op een tweetal sociaaleconomische lessen: het belang van cliëntvertrouwen en…

Lees verder →

Financiele schade door grieppandemie

Financiele schade door grieppandemie

Heeft u als controller al uitgerekend wat de impact van nieuwe influenza A type H1Ni (Mexicaanse griep) is op het flnanciële resultaat? Hoewel de berichtgeving in de media vooral gericht is op de verspreiding van het virus, belicht recent onderzoek de mogelijke economische schade voor…

Lees verder →

Pagina 2 van 4 1 2 3 4