De kwaliteit van de accountantscontrole bij assurance-opdrachten is een veelbesproken onderwerp. Een belangrijk aspect van deze kwaliteit is de onafhankelijkheid van de accountant. De controller kan hier een positieve invloed op uitoefenen. In dit artikel bespreken de auteurs twee determinanten die invloed hebben op de onafhankelijkheid van de accountantscontrole en geven handvatten voor verbetering. Mede ingegeven door de publieke opinie, de verscherpte wet- en regelgeving, de politieke debatten en discussies binnen de beroeps- en accountantsorganisaties over de kwaliteit van de accountantscontrole zijn de determinanten – anchoring en framing – middels een experiment nader onderzocht.

Meijs, Koert., en Grinsven, van. Jürgen. De invloed van anchoring en framing op de kwaliteit van de accountantscontrole. In Controllers Magazine, pp. 23-27, december 2013.

Lees het hele artikel.