Een ISAE 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en heeft toegevoegde waarde voor serviceorganisaties en gebruikersorganisaties. Er is echter nog weinig bekend over welke elementen deze waarde precies beïnvloeden en in welke mate. Het meeste onderzoek is gericht op de aanbodzijde van de markt en de meeste praktijkstudies zijn eenzijdig belicht door aanbieders van assurance services. Onlangs is een internationaal verkennend onderzoek afgerond onder cfo’s en controllers naar de determinanten die verantwoordelijk zijn voor toegevoegde waarde van een ISAE 3402. We bespreken de eerste resultaten. Verder is onderzocht welk type organisatie het meest gebaat is bij deze verklaring: een serviceorganisatie of gebruikersorganisatie.

Damen, Johan., Grinsven, van. Jürgen., De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-verklaring. In Tijdschrift Controlling, pp. 26-30. Oktober 2012.

Lees het hele artikel