De snelle ontwikkeling van het mondiale financiële systeem gaat gepaard met groeistuipen. De huidige kredietcrisis is daar een voorbeeld van. In dit artikel bespreken we eerst kort wat er mis ging. Vervolgens gaan we in op een tweetal sociaaleconomische lessen: het belang van cliëntvertrouwen en het begrijpen van beleggingsrisico’s. Tot slot worden drie interessante uitdagingen genoemd op het gebied van (1) risicomanagement, governance en beheersing (2) internationale samenwerking en (3) innovatie. Wellicht kan het financiële systeem hiermee beter functioneren en kunnen we zonder al te veel stuiptrekkingen verder groeien.

Grinsven, van. Jürgen H. M., Ros, Gert-Jan., Lessen en uitdagingen in het financiële systeem. In Bank en Effectenbedrijf, October 2009, pp. 18-21.

Lees het hele artikel