Heeft u als controller al uitgerekend wat de impact van nieuwe influenza A type H1Ni (Mexicaanse griep) is op het flnanciële resultaat? Hoewel de berichtgeving in de media vooral gericht is op de verspreiding van het virus, belicht recent onderzoek de mogelijke economische schade voor Nederlandse bedrijven als gevolg van de Mexicaanse griep. Die schade wordt door Nederlandse CFO’s beraamd op een omzetdaling van gem iddeld 3,5 procent ofwel een slordige 1,8 miljard euro.

Bootsma, Hans., Grinsven, van. Jürgen H. M., Eysink, Wim., Financiële schade door grieppandemie. In Controllers Magazine, Jaargang 23 nr. 8, October 2009. pp. 18-19.

Lees het hele artikel