Een vraag die met de huidige kredietcrisis steeds meer opdoemt, is: hoe balanceer je tussen risico’s en interne controle zodat de bedrijfsvoering optimaal is? Het bewust nemen van risico’s kan immers geld opleveren en het reduceren daarvan kost meestal geld. Aan de andere kant kan het onbewust nemen van risico’s tot grote financiële verliezen leiden. In dit artikel bespreekt de auteur het balanceren tussen risico en interne controle en voorbeelden van risico’s en beheersmaatregelen uit verschillende sectoren.

Grinsven, van. Jürgen H. M., Balanceren tussen Risico en Interne Controle, In Controllers Magazine, April 2009 pp. 28-30

Lees het hele artikel