Schandalen en grote verliezen in ondernemingen tasten het vertrouwen van werknemers, de markt, de belegger en de consument aan. Onderzoek laat zien dat de oorzaken van deze schandalen en verliezen vaak verscholen liggen in de verleidingen om de regels te overtreden. Effectieve risicobeoordelings-instrumenten kunnen interne- en externe auditors,compliance officers, risicomanagers en externe toezichthouders ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren van deze verleidingen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Grinsven, van. Jürgen H. M., Risicobeoordeling: beoordelingsinstrumenten om verleidingen tijdig te signaleren. In Tijdschrift Controlling (Kluwer), March 2009.

Lees het hele artikel