Key risk indicators worden gebruikt om tijdig risicovolle activiteiten te identificeren, de performance te benchmarken en kansen optimaal te benutten. Uit ervaring en onderzoek van de auteurs blijkt echter dat het voor veel ondernemingen lastig is om deze indicatoren effectief in te zetten. Vaak reflecteren de indicatoren het risico niet goed, zijn ze niet goed meetbaar, worden ze op een te hoog abstractieniveau geformuleerd of zijn ze niet meer actueel omdat de omstandigheden zijn veranderd. In dit artikel bespreken de auteurs het belang van key risk indicators, de karakteristieken van goede indicatoren en geven ze voorbeelden van toepassingen uit verschillende sectoren.

Grinsven, van. Jürgen H. M., Vries, de. Henk., Key Risk Indicators. In Finance & Control (Kluwer), nr. 1, 8e jaargang, February 2009 pp. 29-32.

Lees het hele artikel