Maken Accountants systematisch beoordelingsfouten?

Maken Accountants systematisch beoordelingsfouten?

Harvard Business Review auteurs Bazerman, Loewenstein en Moore stellen in hun artikel “Why good accountants do bad audits” (2002) dat het werkelijke probleem bij accountantscontroles niet zit in bewuste fraude door accountants maar schuilt in onbewuste beoordelingsfouten. Zij beroepen zich enerzijds op literatuur die constateert…

Continue reading →

Verbeteren van Operationeel Risico Management in Financiële Instellingen.

Verbeteren van Operationeel Risico Management in Financiële Instellingen.

Het risicomanagement van financiële instellingen is een veel besproken onderwerp in de politiek, de wetenschap en onder (internationale) wet- en regelgevers. Operationele risico’s lenen zich niet goed voor traditionele risicomanagement methoden en technieken. Dit komt omdat de verliezen van dit type risico de resultante is…

Continue reading →

Trends en Ontwikkelingen in Risicomanagement & Compliance, Assurance en Business IT

Trends en Ontwikkelingen in Risicomanagement & Compliance, Assurance en Business IT

Auteurs: Grinsven van, Jürgen. et.al.,  Trends en Ontwikkelingen in Risicomanagement & Compliance, Assurance & Business IT.  Gratis zolang de voorraad strekt. BESTELLEN In dit hoofdstuk bespreken we eerst wat er zoal mis ging in de crisis. Vervolgens gaan we in op een aantal geleerde lessen en…

Continue reading →

De invloed van anchoring en framing op de kwaliteit van de accountantscontrole

De invloed van anchoring en framing op de kwaliteit van de accountantscontrole

De kwaliteit van de accountantscontrole bij assurance-opdrachten is een veelbesproken onderwerp. Een belangrijk aspect van deze kwaliteit is de onafhankelijkheid van de accountant. De controller kan hier een positieve invloed op uitoefenen. In dit artikel bespreken de auteurs twee determinanten die invloed hebben op de…

Continue reading →

The Influence of Anchoring and Framing on Audit Quality

The Influence of Anchoring and Framing on Audit Quality

Audit quality is a much-discussed subject. The independence of the auditor is a key element for good audit quality. In this paper the authors conduct an experiment to investigate how auditor independence can be influenced in an unconscious way by anchoring and framing. Due to…

Continue reading →

Interne beheersing en financiële data

Interne beheersing en financiële data

De kwaliteit van financiële gegevens staat onder druk. Ondernemers, banken, klanten, investeerders en leveranciers van ondernemingen baseren een belangrijk deel van hun beslissingen op gerapporteerde financiële gegevens. Daarom is het belangrijk dat financiële gegevens zo min mogelijk fouten bevatten. In dit artikel bespreken de auteurs…

Continue reading →

Operational Risk Management as Shared Service of Excellence (book chapter)

Operational Risk Management as Shared Service of Excellence (book chapter)

Authors: Janssen, Marijn, Grinsven, van. Jürgen. en Joha, Anton. Price indication: € 47,59 In this book chapter we focus on the challenges of combing CoE and SSC into a Shared Service Center of Excellence (SSCoE). We analyze the basic concepts and identify a case study at…

Continue reading →

Operational Risk Management as Shared Service of Excellence (abstract)

Operational Risk Management as Shared Service of Excellence (abstract)

Organizations are looking for way to mobilize their knowledge which is often distributed among the many organizational departments and business units. Centers of Excellence (CoE) are focussed on retaining, utilizing and developing knowledge, whereas Shared Services Centers (SSC) are focussed on the efficient service provisioning…

Continue reading →

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-verklaring

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-verklaring

Een ISAE 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en heeft toegevoegde waarde voor serviceorganisaties en gebruikersorganisaties. Er is echter nog weinig bekend over welke elementen deze waarde precies beïnvloeden en in welke mate. Het meeste onderzoek is gericht op de aanbodzijde van…

Continue reading →

Een beter inkoopbeleid van uw bancaire diensten en kredieten

Een beter inkoopbeleid van uw bancaire diensten en kredieten

Hoe hoger de rating van uw bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. Omdat de kosten voor kredietverstrekking naar verwachting zullen stijgen, is het voor controllers belangrijk om meer inzicht te krijgen in de consequenties voor het kredietmanagement. Onder alle omstandigheden zullen ondernemingen veel meer aan…

Continue reading →

Pagina 1 van 4 1 2 3 4