PUBLICATIES

Op deze pagina vindt u de door ons geschreven boeken, boekhoofdstukken, handboeken, wetenschappelijke artikelen, praktijk artikelen en overige publicaties. Het merendeel kunt u direct gratis downloaden en/of lezen. Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op, bij voorkeur telefonisch.

Handboek Kredietbeoordeling

Auteur(s): Dr. J.H.M. van Grinsven & J.J. Rabou RA RE; prijs: € 25,– Onze stelling is dat ondernemingen veel beter aan risicomanagement dienen te doen om zo tot een beter inkoopbeleid van bancaire diensten en kredieten te komen. Met goede inzichten en instrumenten kunnen ondernemingen meer inzicht krijgen in de consequenties voor het...

Lees meer

Belang kredietrating voor uw bedrijf

Hoe hoger de rating van uw bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. In dit artikel bespreken de auteurs hoe banken bedrijven beoordelen voorafgaand aan de kredietverstrekking. Omdat de kosten voor kredietverstrekking naar verwachting zullen stijgen is het voor controllers belangrijk om meer inzicht te krijgen in de consequenties voor het...

Lees meer

De ene winst is de andere niet

Stakeholders van ondernemingen baseren een belangrijk deel van hun beslissingen op gerapporteerde winsten. Winsten met een hogere kwaliteit geven meer informatie over het financieel presteren van een onderneming. In dit artikel bespreken de auteurs zes determinanten die invloed hebben op de kwaliteit van de winst en geven handvatten voor...

Lees meer

Minder rente door commissaris

Hoe hoger de rating van een bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. In dit artikel bespreken de auteurs hoe banken bedrijven beoordelen bij kredietverstrekking en hoe controllers de kwaliteit van informatie aan de bank kunnen vergroten. Want betere informatie leidt tot een hogere rating. Maar ook het hebben van een raad van commissarissen...

Lees meer

Tien bouwstenen van het in control statement

Verschillende grote financiële schandalen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een behoefte aan meer transparantie over de governance. Tegelijkertijd hebben ze ook geleid tot meer wet- en regelgeving, voorschriften en codes. Ondernemingen die een In Control Statement willen afgeven hebben dan ook steeds vaker te maken met de vereisten rondom...

Lees meer

Implementatie van een in control statement

Met een in control statement kan een organisatie aantonen dat zij 'in control' is over haar besturende, primaire en ondersteunende processen. Een goede implementatie leidt tot reductie van de operationele kosten, betere prestaties en bevordert de transparantie naar bijvoorbeeld toezichthouders. Uit de praktijk blijkt dat het om diverse redenen...

Lees meer

Enterprise Risk Management is een menselijke zaak

In het interview wordt ingegaan op de vraag: hoe is enterprise risk management succesvol in te zetten? Het antwoord: Zorg voor een lange adem, oog voor de factor mens en realistische doelen. Grinsven, van.  Jürgen and Paape, Leen. Enterprise Risk Management is een menselijke zaak. In Media Planet: commerciele bijlage Financieele Dagblad. Risk...

Lees meer

Financieel Economische Criminaliteit

Auteur: Dr. J.H.M. van Grinsven; prijs: € 25,– Wanneer u besluit dat actief managen van Financieel Economische Criminaliteit (FEC) in uw bedrijfsvoering gewenst is, moet u zich afvragen hoe dat dan het beste gedaan kan worden. Om een aanpak voor FEC goed te laten functioneren, moet van tevoren goed worden nagedacht over het gewenste resultaat. In...

Lees meer

Playing it safe

Business Management sits down with a panel of experts to gain some insight into effective risk management strategies. Risk management is an essential part of the economic activities and economic development in organisations. There are three main factors that... Grinsven, van. Jürgen H. M. Playing it Safe. In Business Management, Issue 14, Q2...

Lees meer

Combining probability distributions in operational risk management

Abstract The major difficulties and challenges which financial institutions face are closely related to the estimation of their level of exposure to operational risk. In their efforts to estimate this level, they construct a probability distribution using expert judgment. In financial institutions however, no common method exists to combine...

Lees meer

Zoeken

Recente publicaties

Nieuws

Nieuws1

Wij helpen diverse cliënten met cyber security.

Nieuws2

Wij helpen diverse cliënten met de uitvoering van audits.

Nieuws3

Wij helpen diverse cliënten met de ISAE 3402 verklaring.

Uitdagingen

Slide1

Transformatie naar de Cloud.

Slide2

Integratie van technologieën.

Slide3

Vereenvoudigen interne beheersing.

Slide4

ISAE 3402 verklaring.

Slide5

Cyber security.